Besprekingen

Delphine Lecompte was een van de opvallendste verschijningen in de Nederlandse poëzie van de jongste jaren. Voor haar eerste dichtbundel, De dieren in mij, kreeg zij onder meer de C. Buddingh’-prijs, die het opmerkelijkste debuut bekroont. Ook Verzonnen prooi kreeg overwegend positieve kritieken. En haar laatste bundel Blinde gedichten wordt op de achterflap gepresenteerd als ‘haar eerste ambitieuze, voldragen worp’. Dat is uiteraard commercie, maar het typeert tegelijk ook Lecomptes obsessie om het altijd anders, opnieuw te doen. Elk gedicht vormt als het ware een nieuwe start. Daarbij valt op hoe Lecompte boven alles een begenadigd verteller is. Wie haar verzen leest, hoort als het ware onvermijdelijk de stem van de dichteres (of verbeeldt zich dat), die een hoogst eigenzinnig verhaal vertelt. Deze lyriek moet het inderdaad niet hebben van formele snufjes. De versregels zijn veelal afzonderlijke zinnen of zelfstandige gedeelten, en het is hard zoeken naar enjamb…Lees verder
Een bundel anekdotische prozagedichten met associatieve gedachtesprongen waarin de ik zich verwondert over de wereld om haar heen en vooral op zoek is hoe deel te nemen aan die wereld. Ze beweegt zich onzeker, soms bang, maar vooral voorzichtig door het leven, zoals in 'Een weifelende duik in de vertrouwde viezigheid' met als begin: 'Spring dan toch, roept hij / Ik twijfel te lang.' Het gedicht eindigt met enige zelfspot: 'Ben je nog lang in het zwembad gebleven?' vraagt mijn nurkse partner / Lang genoeg om niet te verdrinken.' In 'Ik wil gelukkig blijven' doet ze verwoede pogingen een gedicht te schrijven dat niet met 'ik' begint. Maar dat is misschien wel haar kracht: de ik die in ieder gedicht de hoofdrol speelt. De lezer krijgt steeds een kant van Lecompte te zien, een blinkend stukje van de een ondoordringbare diamant. Het zijn biechten, angsten, vermoedens en twijfels en belevingen die ze opschrijft. Korte verhaaltjes die na herlezing steeds weer iets prijsgeven. Derde bundel va…Lees verder

Over Delphine Lecompte

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Pimvantend

Delphine Lecompte (Gent, 22 januari 1978) is een Vlaams dichteres. Ze was onder meer stadsdichter van Damme.

Biografie

Lecompte studeerde enige tijd voor tolk Frans-Russisch maar moest de opleiding afbreken door een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierna ging ze enige tijd werken in de bejaardenverzorging. In 2004 publiceerde zij haar debuut, een Engelstalige roman die in Amerika werd uitgegeven, Kittens in the Boiler. In 2008 debuteerde ze als dichter met het gedicht De dieren in mij in het literaire blad De Brakke Hond. In 2009 kwam haar eerste dichtbundel uit onder dezelfde titel. In 2010 won Lecompte hiermee de C. Buddingh'-prijs voor haar poëziedebuut De dieren in mij. Ook won ze met deze bundel een jaar later de Provinciale prijs voor letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen. De dichtbundel Blinde Gedichten in 2013 genomineerd voor de Herman de Coninckprijs. Haar d…Lees verder op Wikipedia